CLP & REACH

Ο κανονισμός CLP απαιτεί από τις επιχειρήσεις να ταξινομούν, να επισημαίνουν και να συσκευάζουν κατάλληλα τα επικίνδυνα χημικά προϊόντα τους πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά.

Η ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών προϊόντων βασίζεται στο Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα (GHS), το οποίο έχει εγκριθεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Στόχος είναι η εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, καθώς και η ελεύθερη κυκλοφορία των ουσιών, των μειγμάτων και των αντικειμένων.

Συμμόρφωση με τον κανονισμό CLPκαι εκ νέου επισήμανση απαιτείται για ένα μεγάλο αριθμό προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων καταναλωτικών ειδών, όπως χρώματα ή απορρυπαντικά, καθώς και βιομηχανικών μειγμάτων.

Τα εργαστήριο της ΕΡΓΑΝΑΛ εξειδικεύεται στους κανονισμούς CLP και REACH και μπορεί να προσφέρει:

  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, όπως αυτά ορίζονται από το κανονισμό (ΕΚ)αριθ. 1272/2008.
  • Κοινοποίηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων και Κέντρο δηλητηριάσεων για τα  συστατικά του μείγματος
  • Δημιουργία Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/EC, Άρθρο 31
  • Σύνταξη και υποβολή φακέλου καταχώρισης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA).
  • Ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τις συνεχείς αλλαγές της νομοθεσίας και υποστήριξή τους για την κατανόηση και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.
  • Έλεγχος των προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 67 – παρ. VIIτου Reach κρίνεται απαραίτητος (Φθαλικοί εστέρες σε παιχνίδια, Αζωχρωστικές σε ενδύματα – υποδήματα, Χρώμιο σε τσιμέντο, Νικέλιο σε ψευδοκοσμήματα, Κάδμιο σε πλαστικά κτλ).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

 

Κατεβάστε το ενημερωτικό έντυπο.