Περιβαλλοντικές Μελέτες

Τα εργαστήρια της ΕΡΓΑΝΑΛ διαθέτουν μακρά εμπειρία και στον ποιοτικό έλεγχο βιομηχανικών διεργασιών και υλικών. Σε αυτά περιλαμβάνονται η δειγματοληψία και ο  έλεγχοςανεπεξέργαστου και ποσίμου νερού, ο έλεγχος και ο χαρακτηρισμός στερεών και υγρών αποβλήτων, ο ποιοτικός έλεγχος μεταλλευμάτων και στερεών καυσίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

 

Κατεβάστε το ενημερωτικό έντυπο.