Μέλι

Στα εξειδικευμένα εργαστήριά μας, διενεργούνται αναλύσεις σε δείγματα μελιού, προκειμένου να διαπιστωθεί η βοτανική προέλευσή του και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, όπως αυτά ορίζονται από τη νομοθεσία.

Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές αναλύσεις ποιοτικού ελέγχου στο μέλι παρουσιάζονται παρακάτω:

Γυρεοσκοπική εξέταση
–  Γενικές αναλύσεις μελιού
–  Προσδιορισμός δείκτου διάστασης
–  Προσδιορισμός αγωγιμότητας
–  Προσδιορισμός HMF
–  Ανίχνευση διάστασης
–  Υγρασία

Ρυπαντές
–  1,4 dichlorobenzene
–  Προσδιορισμός PCB’S

Φυτοφάρμακα
–  Coumaphos-Fluvalinate

Αντιβιοτικά
–  Sulfonamides
–  Tetracyclines
–  Streptomycine
–  Chloramphenicol

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μέλι επικοινωνήστε μαζί μας

 

Κατεβάστε το ενημερωτικό έντυπο.