Διάρκεια Ζωής

Εκτίμηση διάρκειας ζωής τροφίμων

Είναι σε όλους γνωστό το πόσο ευαίσθητο είναι ένα τρόφιμο και πόσο μεγάλη προσοχή και σχολαστική μελέτη απαιτείται για την αναφορά του χρόνου ζωής στη τελική συσκευασία.

Η τεκμηριωμένη εκτίμηση της διάρκειας ζωής απαιτείται για την πληρότητα της περιγραφής του κάθε τροφίμου μέσα στο πλαίσιο του συστήματος ασφάλειας κατά HACCP.

Τα εργαστήρια της ΕΡΓΑΝΑΛ ειδικεύονται και προσφέρουν υπηρεσίες για το σχεδιασμό και υλοποίηση της πειραματικής εκτίμησης της διάρκειας ζωής σε διάφορες κατηγορίες τροφίμων.

Ενδεικτικά παρουσιάζεται ένας κατάλογος με τις πιο συνηθισμένες κατηγορίες τροφίμων που πραγματοποιείται ο έλεγχος ελάχιστης διατηρησιμότητας.

  • Αρτοσκευάσματα
  • Γλυκίσματα
  • Κρεατοσκευάσματα
  • Γαλακτοκομικά προϊόντα
  • Κατεψυγμένα, υπό ψύξη διατηρημένα τρόφιμα
  • Όσπρια – ρύζι – ξηροί καρποί
  • Τυποποιημένα τρόφιμα

Η εκτίμησητου χρόνου ζωής των τροφίμων, πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε ελεγχόμενη αποθήκευση υπό κανονικές ή επιταχυνόμενες συνθήκες, πραγματοποιώντας αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους.

Τα εργαστήρια της ΕΡΓΑΝΑΛ μπορούν να προσαρμόσουν τα πρωτοκόλλα που ακολουθούν, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη και να παρέχουν συνεχή ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας της μελέτης.

Οι απαντήσεις που προσφέρονται βασίζονται σε τεκμηριωμένα αποτελέσματα, επεξεργασμένα μέσα από τη χρήση μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης και τη γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

 

Κατεβάστε το ενημερωτικό έντυπο.