Η εταιρεία μας

Τα εργαστήρια ΕΡΓΑΝΑΛ διατηρούν μακρά παράδοση στον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων, ποτών και λοιπών καταναλωτικών και βιομηχανικών προϊόντων και υλικών.
Διαπιστευμένα κατά ISO 17025 και πιστοποιημένα κατά GMP, συνεχίζουν την παράδοσή τους, με άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, σε σύγχρονα εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, στο κέντρο της πόλης στο λιμάνι του Πειραιά.

Τα εργαστήρια της ERGANAL συνεργάζονται και συνδέονται άμεσα με τα εργαστήρια της QACS