Εργαστήριο

Τα εργαστήρια διαπιστευμένα κατά ISO 17025, με πιστοποίηση GMP, συνεχίζουν την παράδοσή τους, με άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό σε σύγχρονα εξοπλισμένες εγκαταστάσεις.
Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπες επίσημες μεθόδους ISO, AOAC, EN. Το εργαστήριο δραστηριοποιείται σε πληθώρα αναλύσεων ποιοτικού ελέγχου τροφίμων και ποτών.

Ο βασικός εξοπλισμός των εργαστηρίων ΕΡΓΑΝΑΛ ενδεικτικά περιλαμβάνει:

Εξοπλισμό για την προετοιμασία δειγμάτων, την θραύση, τον διαχωρισμό, την ομοιογενοποίηση, όπως απαιτείται από τα εφαρμοζόμενα διεθνή πρωτόκολλα, όπως στην περίπτωση των αφλατοξινών.

Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο γενικών αναλύσεων τροφίμων με πολλαπλές συστοιχίες εκχυλιστήρων Soxhlet, απόσταξης Kjeldahl.

Ειδικευμένα και άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια ενόργανης χημικής ανάλυσης. Αέριας χρωματογραφίας (GC) , υγρής χρωματογραφίας (LC), φασματοσκοπίας ατομικής απορρόφησης (AAS), εφοδιασμένα με όλες τις παραλλαγές τεχνικών και όλα τα είδη των ανιχνευτών (Flame, Hydride, GFA, FID, ECD, NPD, MS, MS/MS, UV/VIS, Fluorescence, RI).

Μικροβιολογικό εργαστήριο εξοπλισμένο για δοκιμές σε τρόφιμα και φάρμακα. Με πλήρη σύγχρονο εξοπλισμό και εξοπλισμό κλιματικών κλιβάνων για την διεξαγωγή δοκιμών σταθερότητας.

Οινολογικό εργαστήριο, από τα παλαιότερα στην Ελλάδα, πλήρως εξοπλισμένο.

Ο βοηθητικός εξοπλισμός των εργαστηρίων ΕΡΓΑΝΑΛ περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα βοηθητικά εργαστηριακά όργανα, υποδομές και δίκτυα για την υποστήριξη της αδιάλειπτης λειτουργίας.